De Privacy Consultant
Meesters in het privacyrecht

Boetebesluit AP voor VoetbalTV vernietigd

26-11-2020

De rechtbank heeft deze week de door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) opgelegde boete van € 575.000 aan VoetbalTV vernietigd.1 VoetbalTV bood een online platform aan waarop amateurvoetbalwedstrijden bekeken konden worden. De beelden konden ook worden teruggekeken, geanalyseerd en gedeeld met anderen. VoetbalTV is enige tijd geleden failliet verklaard.

De Privacy Consultant heeft reeds voor het boetebesluit van de AP al hierover geschreven en destijds geconcludeerd dat VoetbalTV onder de AVG waarschijnlijk niet zou zijn toegestaan. De AP deelde deze conclusie, alleen op een andere grond. Zij was van oordeel dat een puur commercieel belang nooit een gerechtvaardigd belang kon zijn en dus niet als grondslag kon dienen als grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens.

De rechtbank geeft geen oordeel over de rechtmatig van de verwerking van VoetbalTV, maar oordeelt slechts dat het besluit van de AP onrechtmatig is. Een puur commercieel belang kan volgens de rechtbank wel degelijk een gerechtvaardigd belang zijn. De AP was van mening dat er sprake moest zijn van een in een wet of elders benoemd rechtsbelang.

Dit is een onjuiste interpretatie van de AVG en het moet volgens de rechtbank daarentegen aan de hand van een negatieve toets worden beoordeeld.2 Een belang is geen gerechtvaardigd belang als het in strijd is met de wet. Dit past dan ook beter bij het uitgangspunt van gedragsnormen: alles mag, tenzij het verboden is. Vanuit de AVG betekent dit dat elk belang gerechtvaardigd is, tenzij een rechtsregel het verbiedt.

De rechtbank oordeelt verder niet over de vraag of VoetbalTV onrechtmatig is. Nu zij ook nog eens failliet is verklaard, is het nog te bezien of deze vraag ooit beantwoord gaat worden. Wel weten we dat aan de eerste eis is voldaan. Er is sprake van een gerechtvaardigd belang. Voor een rechtmatig beroep op deze grondslag is echter meer vereist. Nadat aan de eerste eis is voldaan moet vervolgens worden onderzocht of de verwerking noodzakelijk is om het doel te bereiken en of het gerechtvaardigd belang zwaarder weegt dan het privacybelang van de betrokkene.3

Zoals wij eerder schreven zal VoetbalTV waarschijnlijk niet voldoen aan de tweede en derde eis. Het opnemen, uitzenden en analyseren van de beelden van amateurvoetbalwedstrijden is niet noodzakelijk en het belang van VoetbalTV weegt niet op tegen de privacybelangen van alle amateurvoetballers.

Hoewel deze uitspraak dus een winst lijkt te zijn voor organisaties die commerciële activiteiten willen ontplooien, zal de crux liggen in de noodzakelijkheidseis en de belangenafweging. Er zal moeten worden gezocht naar een noodzakelijke commerciële verwerking dat opweegt tegenover de privacybelangen van betrokkenen. Dit zal niet eenvoudig zijn.

Wilt u meer weten wanneer uw organisatie een beroep kan doen op een eigen gerechtvaardigd belang? Lees dan ons kennisartikel hierover of neem vrijblijvend contact met ons op.

 

Voetnoten

  1. https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2020:5111.
  2. Rechtsoverweging 16.
  3. https://deprivacyconsultant.nl/kennisbank/gerechtvaardigd-belang-als-grondslag.