De Privacy Consultant
Meesters in het privacyrecht

Data Protection Impact Assessment

Wilt u starten met een nieuw project? Dan is het verstandig om voor de aanvang van dit project een Data Protection Impact Assessment (DPIA) (juridisch: gegevensbeschermingseffectbeoordeling) uit te voeren. Een DPIA is een instrument om de risico's van de verwerking van persoonsgegevens inzichtelijk te maken en deze te beheersen. Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is een PIA verplicht wanneer de verwerking waarschijnlijk een verhoogd risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. Een DPIA is met name vereist wanneer er sprake is van:

  • geautomatiseerde verwerkingen, waaronder profilering, en waarop besluiten worden gebaseerd waaraan rechtsgevolgen voor natuurlijke personen zijn verbonden; of
  • grootschalige verwerkingen van bijzondere persoonsgegevens, zoals medische of strafrechtelijke persoonsgegevens; of
  • stelselmatige en grootschalige monitoring van openbaar toegankelijke ruimten.

Hierbij is het van belang om de DPIA periodiek uit te voeren, zodat het uw organisatie dient. Een DPIA is immers niet slechts een administratieve verplichting, maar moet nuttig ingezet worden. Door de DPIA als een levend document te behandelen kunnen risico's worden beperkt en kunnen wij samen met u uw bedrijfsprocessen optimaliseren.

Snel en gratis een DPIA-check uitvoeren

Wij hebben een tool ontwikkeld waarmee u zelf snel kunt nagaan of u een DPIA moet uitvoeren. Op grond van een aantal vragen krijgt u een gratis advies, zonder dat u hiervoor uw contactgegevens voor hoeft in te vullen. Meer weten? Ga snel naar de www.dpiacheck.nl en probeer het uit!

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie