De Privacy Consultant
Meesters in het privacyrecht

Functionaris Gegevensbescherming

Een Functionaris Gegevensbescherming (FG) - ook wel een Data Protection Officer (DPO) genoemd - ziet binnen een organisatie toe op de verwerkingen van persoonsgegevens. Zij controleert of de organisatie voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Nu de FG na de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor veel organisaties verplicht is, neemt de vraag naar een FG toe. Een FG is veelal verplicht wanneer:

  • de verwerking wordt verricht door een overheidsinstantie of overheidsorgaan;
  • een organisatie hoofdzakelijk belast is met verwerkingen die regelmatige en stelselmatige observatie vereisen; of
  • de organisatie hoofdzakelijk belast is met de grootschalige verwerking van bijzondere persoonsgegevens.

Ook indien u als organisatie niet verplicht bent om een FG aan te stellen, kan een dergelijke aanstelling ook voor uw organisatie voordelen hebben.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie