De Privacy Consultant
Meesters in het privacyrecht

Privacy Audit

Wilt u uw organisatie laten toetsen aan de relevante privacywetgeving? Wij voeren voor u een volledige privacyaudit uit. Zowel de administratieve kant als de technische implementatie worden getoetst. Wij controleren of uw verwerkersovereenkomst volledig en juist is, of andere vereiste overeenkomsten zijn gesloten en dat u de juiste beleidsdocumenten opgesteld heeft.

Daarnaast toetsen wij bijvoorbeeld of uw technische beveiliging up-to-date is op grond van de laatste standaarden. Dit doen wij door inzicht te krijgen in uw bedrijfsvoeren, uw documenten te controleren en door het voeren van gesprekken met uw medewerkers. Zo krijgen wij een goed beeld van uw organisatie.

Naast een volledige privacy audit van uw gehele organisatie, kunnen wij ook een audit uitvoeren op een deel daarvan. Gaat u bijvoorbeeld een nieuw project starten, dan kunnen wij dit project auditeren. U krijgt een uitgebreid rapport van ons met daarin een lijst van verbeteringspunten en een lijst van controls die u bijvoorbeeld voor uw ISO 27001 of ISAE 3402 audit kunt gebruiken.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie