De Privacy Consultant
Meesters in het privacyrecht

Google medewerkers luisteren mee bij de Google Assistent

11-07-2019

In tegenstelling tot wat Google heeft beweerd, luisteren zij wel degelijk mee met gesprekken die Nederlanders voeren met hun slimme Google-assistent. De gebruiker van de Assistent wordt hierover niet duidelijk van te voren over geïnformeerd. Een anonieme medewerker van Google heeft ongeveer duizend Nederlandstalige audiofragmenten gedeeld met de Belgische VRT.

Van deze duizend fragmenten, waren er 153 die onbewust werden opgenomen. De Assistent wordt normaal gesproken geactiveerd door "Ok Google" te zeggen. Als iemand in de buurt een woord uitspreekt dat lijkt op deze zin, kan het zijn dat de Assistent denkt dat deze in actie moet komen. Verder waren de fragmenten gepseudonimiseerd, door middel van het weghalen van de gebruikersnaam. Aan de hand van de inhoud van de gesprekken kon echter redelijk eenvoudig de identiteit van enkele gebruikers worden achterhaald.

Google heeft in dit geval een aantal dingen niet goed gedaan, waarbij het voornamelijk de informatieplicht jegens de gebruiker betreft. Google mag deze gegevens verwerken, omdat de gebruiker hiervoor toestemming heeft gegeven. Een van de doelen van deze verwerking kan zijn om de spraakherkenning van de Assistent te verbeteren. Zij moeten echter wel de gebruiker hierover duidelijk informatie verstrekken. Wat doen zij precies met de audiofragmenten en waarom? Dat Google stelt dat slechts 0.2% van de audiofragmenten wordt voorgelegd aan echte mensen, is geen reden om dit niet aan de gebruiker te vermelden.

Ook het feit dat 15% van de gesprekken onbewust waren opgenomen, kan in principe gebeuren, al is het wel een hoog percentage. De gebruiker moet echter wel duidelijk worden geïnformeerd dat het product niet 100% feilloos werkt en dat er soms iets kan worden opgenomen dat niet zou moeten. De potentiële gebruiker kan vervolgens bepalen of zij dit risico willen aangaan of niet.

Uit deze berichtgeving blijkt maar weer eens hoe belangrijk de beginselen van de AVG zijn. Wees als organisatie transparant over welke persoonsgegevens worden verwerkt en met welke doeleinden. Dit moet vervolgens duidelijk naar de betrokkene worden gecommuniceerd.

Wilt u weten hoe uw organisatie op een goede wijze persoonsgegevens kan verwerken? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.